Równość kobiet i mężczyzn: Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Równość płci stanowi kluczową zasadę, na której opiera się społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i godności. Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie definiuje ten fundamentalny aspekt, ustanawiając zobowiązanie do zapewnienia równości kobiet i...

Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...
Laboratorium Partycypacji  – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

czytaj dalej
Stwórz z nami Strategię Rozwoju Wsi

Stwórz z nami Strategię Rozwoju Wsi

Jak się zgłosić? Wypełniacie formularz zgłoszenia znajdujący się poniżej. Wskazujecie minimum 5 członków grupy strategicznej, która będzie z nami współpracować przy tworzeniu Strategii Rozwoju Wsi Członkowie tej grupy strategicznej podpisują 2 deklaracje o tym,...

czytaj dalej
Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej Współczesne społeczeństwa kładą ogromny nacisk na edukację jako fundament rozwoju jednostki i społeczności. W tym kontekście, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi kluczowy dokument...

czytaj dalej
Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

W społeczeństwie demokratycznym prawa do zgromadzania się i stowarzyszania się stanowią filary wolności obywatelskich. Artykuł 12 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gwarantujący te prawa, kształtuje fundament demokratycznego społeczeństwa, umożliwiając obywatelom wyrażanie swoich poglądów, wspólne działanie oraz organizowanie się wokół wspólnych celów. W artykule tym przyjrzymy się bliżej wolności do zgromadzania się oraz prawa do stowarzyszania się, zastanawiając się, jakie konsekwencje niosłoby za sobą ich utrata dla społeczeństwa.

czytaj dalej
Skip to content