Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność globalny wpływ

 

Lokalna społeczność, globalny wpływ – BLOG

Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)
Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

W społeczeństwie demokratycznym prawa do zgromadzania się i stowarzyszania się stanowią filary wolności obywatelskich. Artykuł 12 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gwarantujący te prawa, kształtuje fundament demokratycznego społeczeństwa, umożliwiając obywatelom wyrażanie swoich poglądów, wspólne działanie oraz organizowanie się wokół wspólnych celów. W artykule tym przyjrzymy się bliżej wolności do zgromadzania się oraz prawa do stowarzyszania się, zastanawiając się, jakie konsekwencje niosłoby za sobą ich utrata dla społeczeństwa.

Pomagamy organizacjom się rozwijać!
Pomagamy organizacjom się rozwijać!

W ciągu ostatnich 3 miesięcy w ramach projektu Building Bridges „Lokalna Społeczność. Globalny Wpływ: udało nam się pomóc kilku organizacjom pozarządowym z województwa warmińsko-mazurskiego

Skip to content