Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność Globalny wpływ

 

Prawa podstawowe w pratyce

Jakie prawa mają dzieci zgodnie z Kartą Praw Podstawowych?

Jakie prawa mają dzieci zgodnie z Kartą Praw Podstawowych?

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (UE) jest kluczowym dokumentem, który konsoliduje i wyjaśnia fundamentalne prawa obowiązujące na terenie UE. Zawiera ona szczególne przepisy mające na celu ochronę praw dzieci. Przyjrzyjmy się głównym prawom dzieci, jakie zostały określone w Karcie.

Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej Współczesne społeczeństwa kładą ogromny nacisk na edukację jako fundament rozwoju jednostki i społeczności. W tym kontekście, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi kluczowy dokument...

Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

W społeczeństwie demokratycznym prawa do zgromadzania się i stowarzyszania się stanowią filary wolności obywatelskich. Artykuł 12 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gwarantujący te prawa, kształtuje fundament demokratycznego społeczeństwa, umożliwiając obywatelom wyrażanie swoich poglądów, wspólne działanie oraz organizowanie się wokół wspólnych celów. W artykule tym przyjrzymy się bliżej wolności do zgromadzania się oraz prawa do stowarzyszania się, zastanawiając się, jakie konsekwencje niosłoby za sobą ich utrata dla społeczeństwa.

Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych

Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych

Wolność słowa, będąca jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, odgrywa kluczową rolę w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 11 Karty gwarantuje każdemu prawo do wolności wypowiedzi oraz wolności informacji i idei, bez ingerencji ze strony...

Czym się różni Karta Praw Podstawowych od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?

Czym się różni Karta Praw Podstawowych od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR) to dwie różne inicjatywy regulujące prawa obywatelskie. Pomimo częstego mylenia, są to odrębne dokumenty i organizacje, z KPP związane z prawem unijnym, a ECHR obejmujące państwa członkowskie Rady Europy. W artykule przedstawiamy różnice między tymi dwoma dokumentami.

Czy Karta Praw Podstawowych obowiązuje w Polsce?

Czy Karta Praw Podstawowych obowiązuje w Polsce?

Czy Karta Praw w Polsce obowiązuje? Istnieją co do tego rozbieżności. Wiąże się to z tym, że Polska podpisała tzw. protokół brytyjski, który według niektórych wyłącza możliwość powoływania się na KPP w Polsce. Jak jest naprawdę? Sprawdź w artykule!

Skip to content