Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność Globalny wpływ

 

Doradztwo kluczowe i specjalistyczne

Laboratorium partycypacji

Wzmocnij prawa podstawowe

Aktywuj prawa podstawowe

Facebook

Tik Tok

O projekcie

 Projekt pt. „Lokalna społeczność, globalny wpływ” ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie org. społeczeństwa obywatelskiego w powiecie ostródzkim.

Czas realizacji

01.11.2023 – 30.11.2024

wysokość dofinansowania

59 965,89

E-mail

cwop@cwop.org.pl

Telefon

789308650

Aktualności

SZKOLENIE – Godność osób starszych

  Wzmocnij prawa podstawowe – zapisz się!

  Data: 10.06.2024 r.

  Miejsce: Ratusz Miejski w Morągu

   

  SZKOLENIE – Standardy ochrony małoletnich – rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci – obowiązki wobec „Lex Kamilek”

   Wzmocnij prawa podstawowe – zapisz się!

   Data: 11.06.2024 r.

   Miejsce: Urząd Gminy Ostróda

   Labortorium partycypacji – wyniki!

    Sprawdź, czy Twoje środowisko zakwalifikowało się.

    Sprawdź, kto będzie tworzył Stategię Rozwoju Wsi.

    Strategia Rozwoju Wsi

    • Stwórz z nami dokument, zgodny z etycznymi tworzenia planów odnowy miejscowości.
    • Otrzymaj gotowy plan rozwoju swojej wsi, sołectwa, który przyda Wam się w aplikowaniu do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    • Zdobądź 3000,00 zł na wdrożenie elementów strategii rozwoju wsi.

    Brzmi ciekawie? Klikij po więcej informacji.

    Partycypacyjne SOS

    Co oferujemy:

    – wsparcie w tematyce związanej z partycypacją na wsi

    – szybki i bezpośredni kontakt ze specjalistami z różnych obszarów ważnych dla funkcjonowania wsi i lokalnej społeczności

    – wsparcie w tematach m.in.: dostępu do inf. publicznej, komunikacji i współpracy z JST; dotyczących planowania przestrzennego na wsi, konsultacji społecznych , korespondencja z administracją publiczną i innych.

    Blog „Prawa Podstawowe w Praktyce”

    Tutaj znajdziesz:

    – omówienie praw podstawowych UE,

    – opisy realnych przypadków,

    – prawa podstawowe, które mogą być zagrożone lub naruszone,

    – wskazówki, jak stosować prawa podtawowe UE w codziennym życiu.

     „Prawa Podstawowe w Praktyce”

    Odwiedź naszego bloga, gdzie będziemy omawiać każde z praw podstawowych. Znajdziesz tutaj opisy realnych przypadków, poznasz prawa podstawowe, które mogą być zagrożone lub naruszone. Dowiesz się, jak stosować prawa podtawowe UE w codziennym życiu.

    Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

    Co zawiera

    Karta praw podstawowych została przyjęta 7 grudnia 2000 r. jako uroczysta wspólna proklamacja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 12 grudnia 2007 r. instytucje te ponownie podpisały Kartę. Moc wiążąca nadana przez Traktat Lizboński 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

    Treść Karty

    Karta praw podstawowych to zebrane w jednym tekście wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom Unii.

    Są to:

    • wszystkie prawa wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

    • prawa i wolności zapisane w europejskiej konwencji praw człowieka

    • inne prawa i zasady wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych krajów Unii i innych instrumentów międzynarodowych.

    Karta praw podstawowych zawiera 6 rozdziałów: godność, wolności, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości.

    GODNOŚCI

    – poszanowanie godności ludzkiej, prawo do życia oraz do integralności fizycznej i psychicznej, zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

    WOLNOŚCI

    m.in.: prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania prywatności i życia rodzinnego, prawo zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i religii, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, prawo do nauki, wolność wyboru zawodu i prawo podejmowana pracy w każdym państwie członkowskim

    RÓWNOŚCI

    m.in.: równość wobec prawa, zakaz wszelkiej dyskryminacji, prawa dziecka, prawa osób starszych, prawa osób niepełnosprawnych

    SOLIDRNOŚCI

    m.in.: prawo pracowników do informacji i konsultacji, do rokowań i działań zbiorowych, dostępu do pośrednictwa pracy, prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, prawo do godziwych warunków pracy, zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy, prawna, ekonomiczna i społeczna ochrona rodziny, prawo do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, do ochrony zdrowia

    PRAWA OBYWATELSKIE

    m.in.: prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokalnych, prawo do dobrej administracji, swoboda przemieszczania się i pobytu

    WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

    m.in.: prawo dostępu do bezstronnego sądu i do skutecznego środka odwoławczego

    Artykuły na blogu

    Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!
    Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

    🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

    Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?
    Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

    Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...

    Skip to content