Projekty

To miejsce, gdzie prezentujemy nasze projekty, które powstały dzięki grupie zapalonych do działania osób. Każdy z projektów to burza mózgów, intensywne dyskusje, twórcze debaty, nieprzespane noce pisania wniosków, budowanie koncepcji. A wszystko po to, by wnosić realne zmiany w społeczeństwie i dla społeczeństwa.

Zakładka projektów to wirtualne okno, które daje Ci wgląd na zrealizowane i realizowane projekty, które są rezultatem naszej determinacji, pracy zespołowej i współpracy z różnymi partnerami. Odkryj nasze osiągnięcia i inicjatywy, które odzwierciedlają naszą działalność.

Pomysł – Działanie – Edukacja w Durągu

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego oraz kadrę zarządzającą, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych. REGULAMIN...

czytaj dalej

Wspólnie budujemy silny sektor pozarządowy

Głównym celem projektu był wzrost potencjału przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia, w tym szkolenia tematyczne, wymianę doświadczeń, udział w Forum Inicjatyw...

czytaj dalej

Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor

Celem głównym projektu był wzrost potencjału instytucjonalnego przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia. W ramach projektu zrealizowaliśmy 2 edycje Akademii Organizacji...

czytaj dalej

Rodzina Razem Aktywna

Celem projektu był wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej wśród 20 rodzin obejmujących 40 osób z terenu Gminy Łukta przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 3 podmiotów aktywności lokalnej w okresie od stycznia do grudnia 2020...

czytaj dalej

W stronę zmiany

Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności lokalnej wśród 30 rodzin obejmujących 40 uczestników i 40 os. z ich otoczenia (głównie dzieci) z terenu gminy Ostróda przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 6 podmiotów aktywności...

czytaj dalej

Zanim będzie za późno

Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wśród 18 rodzin z terenu gminy Dąbrówno. Adresatami byli członkowie rodzin, w tym 22 rodziców oraz 38 dzieci. Rodziny i osoby zostały wyłonione przez GOPS w Dąbrównie. Uczestnikami...

czytaj dalej
Skip to content