Statut

Zachęcamy do zapoznania się z naszym statutem, aby lepiej poznać naszą działalność i wartości, którymi się kierujemy. Statut jest dokumentem, który definiuje cele, wartości i zasady działania naszej organizacji, ukazuje naszą misję i sposób, w jaki działamy.

Statut Stowarzyszenia CWOP 

 

STATUT Stowarzyszenia CWOP

Skip to content