Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych

utworzone przez | lut 5, 2024 | KPP UE, Aktualności

wolność słowa Karta Praw Podstawowwych

Wolność słowa, będąca jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, odgrywa kluczową rolę w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 11 Karty gwarantuje każdemu prawo do wolności wypowiedzi oraz wolności informacji i idei, bez ingerencji ze strony władz publicznych i bez względu na granice.

Wolność słowa jest fundamentalnym prawem człowieka, pozwalającym jednostkom wyrażać swoje poglądy, przekonania i opinie bez obawy represji czy cenzury. Artykuł 11 Karty potwierdza tę zasadę, uznając, że każdy ma prawo do swobody wyrażania swoich myśli, nawet jeśli są one kontrowersyjne lub niepopularne.

Jednakże, jak każde prawo, również wolność słowa podlega ograniczeniom określonym przez prawo w celu ochrony innych praw i wolności oraz dobra publicznego. Artykuł 52 Karty precyzuje, że ograniczenia te muszą być przewidziane w ustawie, być proporcjonalne do dążonego celu oraz szanować istotę danego prawa.

W praktyce, wolność słowa może być ograniczana w przypadku szeroko rozumianego bezprawnego używania tego prawa, takiego jak zniesławienie, nawoływanie do przemocy, czy szerzenie nienawiści na podstawie rasizmu, ksenofobii czy homofobii. Jednakże, wszelkie ograniczenia muszą być stosowane w sposób wyważony, aby nie hamować rzeczywistego wyrażania opinii czy krytyki, która stanowi istotny element demokratycznego dyskursu społecznego.

Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych stanowi podstawowy fundament dla otwartego i demokratycznego społeczeństwa, które promuje różnorodność poglądów, dialog oraz swobodny przepływ informacji i idei. Jest to nie tylko prawo jednostki, ale również warunek istnienia wolnego społeczeństwa opartego na poszanowaniu praw człowieka i zasadach państwa prawnego.

🌐 Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Skip to content