Równość kobiet i mężczyzn: Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Równość płci stanowi kluczową zasadę, na której opiera się społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i godności. Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie definiuje ten fundamentalny aspekt, ustanawiając zobowiązanie do zapewnienia równości kobiet i...

Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...
Laboratorium Partycypacji  – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

czytaj dalej
Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej Współczesne społeczeństwa kładą ogromny nacisk na edukację jako fundament rozwoju jednostki i społeczności. W tym kontekście, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi kluczowy dokument...

czytaj dalej
Skip to content