Zrealizuj swój projekt z pomocą Funduszy Europejskich DLA NGO!

W ramach naboru organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dofinansowane będą projekty w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego. Projekty polegać mają na zwiększeniu udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych.

Termin naboru: od 14 lipca do 4 sierpnia r.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne będą wkrótce na stronie KPRM.
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Funduszy Europejskich DLA NGO!
Więcej informacji na:
Skip to content