Wsparcie na każdym etapie

utworzone przez | lis 16, 2022 | norweg cwop regionalny

Nasze doradztwo obejmuje wiele kluczowych obszarów:

1. Zakładanie organizacji pozarządowej i jej rejestracja: Wspieramy w procesie zakładania organizacji, pomagając w opracowaniu statutu i dokumentacji rejestracyjnej. Dzięki temu organizacje mogą działać formalnie, co zwiększa ich wiarygodność i dostęp do różnych źródeł finansowania.

2. Zakres działalności statutowej: Pomagamy określić klarowny i spójny zakres działalności statutowej, który będzie w pełni zgodny z misją i celami organizacji. To umożliwia skupienie się na działaniach, które przynoszą największy wpływ.

3. Planowanie strategiczne: Wspólnie opracowujemy strategie długoterminowe, które kierują działaniami organizacji ku osiągnięciu zamierzonych celów.

4. Zarządzanie projektem: Doradzamy w efektywnym planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów. Poprzez strukturalne podejście do zarządzania projektami, organizacje zyskują większą kontrolę nad harmonogramem i budżetem, co przekłada się na lepsze wyniki.

5. Zarządzanie zespołem: Wskazujemy metody efektywnego zarządzania zespołem, zwracając uwagę na motywację, rozwój kompetencji oraz budowanie współpracy. Tworzenie zgranej drużyny zwiększa skuteczność działań.

6. Współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym: Doradzamy, jak budować partnerskie relacje z sektorem publicznym i prywatnym, co może przyczynić się do pozyskiwania dodatkowych zasobów.

7. Planowanie kampanii promocyjnej i informacyjnej: Podpowiadamy strategie dotarcia do szerokiej publiczności, aby zwiększyć świadomość o działaniach organizacji i zyskać większe wsparcie społeczne.

8. Skuteczna komunikacja z mediami: Udzielamy wskazówek dotyczących budowania relacji z mediami oraz przekazywania przekonujących przekazów, które oddziałują na opinię publiczną.

9. Poprawne pisanie wniosków o dotację: Pomagamy w konstruowaniu wniosków o dotację, w tym budżetów, celów i rezultatów. Dzięki temu organizacje pozyskują niezbędne finanse na swoje projekty.

10. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu: Wskazujemy, jak sporządzać czytelne i rzetelne sprawozdania.

11. Informacja publiczna: Przybliżamy zasady dostępu do informacji publicznej oraz obowiązki organizacji w udostępnianiu informacji społeczności.

Wspierając organizacje pozarządowe w efektywnym zarządzaniu, dajemy im narzędzia do osiągania większego wpływu na rzeczywistość społeczną. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, organizacje mogą skoncentrować się na swoich misjach, wiedząc, że ich działania są poparte profesjonalnym zarządzaniem. Zachęcamy do skorzystania z naszego doradztwa.

Kontakt telefoniczny/ WhatsApp: 789 308 650

E-mail: anna.czajkowska.cwop@gmail.com

Skip to content