V edycja konkursu Moje miejsce na Ziemi

utworzone przez | lip 5, 2022 | Aktualności

Fundacja ORLEN  ogłosiła nabór wniosków do V edycji konkursu grantowego pt. „Moje miejsce na Ziemi”. 

 

Głównym celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

 

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze: 

  •  upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

  • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;

  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 

  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;

  • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;

  • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

 

 

Termin składania wniosków: 01.08.2022 r.

Wnioski należy skłądać drogą elektroniczna  https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login 

Wysokość dofinansowania  to 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 03.10.2022 r.

Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 3.10.2022 roku, a 30.06.2023 roku. 

 

Więcej informacji:????

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx 

Skip to content