Skuteczna promocja organizacji pozarządowej – 3 pierwsze kroki, które musisz zrobić!

utworzone przez | lip 31, 2023 | Blog, Promocja

Promocja działań Twojej organizacji jest robiona w tzw. „międzyczasie”? Nigdy nie masz czasu, aby tak na serio zająć się strategią komunikacji? W tym artykule pokażę Ci pierwsze 3 kroki do zrobienia strategii komunikacji Twojej organizacji pozarządowej

Strategia komunikacji – po co Ci potrzebna?

Z doświadczenia wiem, że rzadko, która organizacja posiada strategię komunikacji, Najczęściej wynika to wyłącznie z jednego czynnika: nie ma osoby, która zajmuje się tylko komunikacją i promocją działań NGO, a działania promocyjne są robione w tzw. „międzyczasie” przez osoby które mają mnóstwo innych obowiązków na głowie.

Czym jest strategia komunikacji?

Strategia to zbiór zasad, które odpowiadają na następujące pytania:

 • W jakim celu się komunikujemy?
 • Z kim się komunikujemy?
 • W jaki sposób się komunikujemy?
 • Jakie kanały i narzędzia komunikacji wykorzystujemy?
 • Czy i jak wyciągamy wnioski?

Po co Ci strategia komunikacji?

Na moich szkoleniach zachęcam jednak, żeby stworzyć taką strategię. Dlaczego? Dzięki stategii

 • Porządkujemy nasze działania promocyjne, dzięki czemu
 • Budujemy własną markę
 • Zdobywamy nowych darczyńców, wolontariuszy czy uczestników naszych projektów
 • Budujemy lojalność odbiorców naszych działań

Poniżej przedstawię Ci pierwsze 3 kroki konieczne do zbudowania dobrej stategii komunikacji twojej organizacji.

Krok pierwszy – analiza tego co do tej pory robiliście

Od jakiegoś czasu prowadzicie działalność na social mediach, ale zasięgi są słabe i mało kto angażuje się pod Waszymi postami? Najwyższy czas się temu przyglądnąć

Pierwszym krokiem do stworzenie strategii marketingowej powinna być analiza dotychczasowych działań. Powinniście odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie działania promocyjne podjęliście do tej pory?
 • Czy te działania przyniosły skutek?
 • Które kanały komunikacji okazały się być najlepsze, a które najgorsze.

Drugim elementem analizy powinno być przeprowadzenie analizy SWOT.

Analiza SWOT jest narzędziem zarządzania strategicznego, które pomoże Wam ocenić sytuację projektu lub organizacji poprzez identyfikację jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Słowo „SWOT” to skrót od angielskich słów: Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia).

Krok 2 – Po co się promujemy, czyli postawcie sobie cel, który można zmierzyć

Z doświadczenia wiem, że w mało których organizacjach stawia się cele

Jak pytam słuchaczy moich szkoleń jaki jest ich cel działań marketingowych, najczęściej słyszę takie odpowiedzi jak:

 • Większa rozpoznawalność organizacji
 • Większa liczba darczyńców
 • Większa liczba osób uczestniczących w zajęciach

Wtedy zadaję pytanie o to, skąd będziecie wiedzieć, że dany cel został osiągnięty? I tutaj pojawia się problem. Bo mało kiedy sprawdzamy czy nasze cele są osiągane. A to dlatego, że nie da się ich zmierzyć!

Dlatego, określając cele, jakie stawia przed sobą Twoja organizacja, najlepiej skorzystaj z tzw. celów SMART.

Zgodnie z tą metodologią, cel powinnie być

 • S (specific) – konkretny i jednoznacznie określony. Unikamy ogólników i nieprecyzyjnych sformułowań.
 • M (measurable) – mierzalny, co oznacza, że można go łatwo ocenić pod kątem jego osiągnięcia. Można zastosować konkretne wskaźniki lub mierniki
 • A (achievable) – osiągalny i realistyczny, uwzględniając dostępne zasoby, umiejętności i czas
 • R (relevant) – istotny i związany z głównymi priorytetami organizacji lub osobistymi dążeniami. Powinien też wpływać na pożądane rezultaty
 • T (time-bound) – Cel powinien mieć określony termin realizacji. Czasowe ograniczenie pomaga w zarządzaniu czasem i daje wyraźne ramy czasowe do osiągnięcia celu.

Dzięki analizie SMART, cele stają się konkretniejsze i łatwiejsze do śledzenia, co z kolei pomaga w zwiększeniu motywacji do ich realizacji.

Przykład:

Cel nie-smart – Większa popularność stowarzyszenia

Cel smart – Zwiększenie liczby polubień strony stowarzyszenia o 20% w ciągu 6 miesięcy

Krok 3 Określ kim jest Wasza grupa docelowa

Według mnie to najistotniejszy punkt strategii komunikacji. Znając naszych odbiorców, w lepszy sposób jesteśmy w stanie znaleźć nowych odbiorów i dostosować przekaz do ich potrzeb.

Jak znaleźć informacje o Waszych odbiorach? O tym się dowiesz z naszego kolejnego artykułu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego jak promować swoją organizację?

Zapisz się na nasz newsletter, a będziemy wysyłać Ci konkretne rady o tym, w jaki sposób promować działania Twojej organizacji!

Skip to content