Są już wyniki rekrutacji !!!

 W dniu 2 kwietnia odbyły się obrady Komisji Kwalifikacyjnej do projektu pn. „Wulkany Aktywności”. Trwały aż 3 godziny! Poniżej przedstawiamy listę środowisk i świetlic, które już niedługo nabiorą, jak mówi samo Stowarzyszenie Teraz MY „mocy wulkanicznej” ????

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Wulkany Aktywności” dokonała oceny i wyboru 5 środowisk/ świetlic.
 
Rekrutacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało 17 środowisk z 5 gmin powiatu ostródzkiego. Wszystkie przeszły ocenę formalną pozytywnie i zostały zakwalifikowane do oceny punktowej.
 
 
Dodatkowa informacja: Zaraz po Świętach Wielkanocnych odbędą się rozmowy z przedstawicielami świetlic, które zostały zakwalifikowane do projektu. W przypadku rezygnacji jednej świetlicy na jej miejsce wchodzi kolejna z listy rezerwowej.
 
Przypominamy, że projektu „Wulkany Aktywności” jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.
 
Skip to content