Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 5

utworzone przez | kwi 13, 2022 | Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach PROO 5 edycja 2022 (Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030).

 

Związku z obecną sytuacją międzynarodową, a także oddolnym zaangażowaniem organizacji pozarządowych niosących pomoc Ukrainie i jej obywatelom Narodowy Instytut Wolności ogłosił otwarty konkurs grantowy Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.

Uprawnionymi podmiotami są organizacje poszukujące środków na pokrycie wydatków związany z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom

 

W ramach  otwartego konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Termin składania wniosków:  30.11. 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu 

Maksymalne dofinansowanie: 10 000 zł 

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

Skip to content