Odkryj Swój Skarb – V edycja 2023

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie pt. „Odkryj Swój Skarb / Język. Bogactwo językowe Rzeczypospolitej” na najciekawsze działania edukacyjne z zakresu pielęgnowania dziedzictwa lokalnego małych miejscowości, związane z językiem.
Autorzy najlepszych projektów otrzymają:
  • nagrody finansowe
  • udział w wizycie studyjnej z warsztatami i prezentacją dobrych praktyk w obszarze troski o dziedzictwo lokalne
  • publikację do 20 najciekawszych przedsięwzięć w broszurze elektronicznej „Lokalne Inspiracje”.
Do konkursu można zgłaszać działania zrealizowane od 15 czerwca 2021 r. albo będące już na zaawansowanym etapie realizacji.
Termin zgłoszeń: 10 września 2023 r.
Skip to content