Międzynarodowa współpraca się opłaca

Międzynarodowa współpraca się opłaca.
 
Projekt ma na celu dofinansowanie rozszerzeń projektów standardowych realizowanych w ramach RPO lub PO WER o komponent współpracy ponadnarodowej.

Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/adaptację oraz wdrożenie nowych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

Wysokość dotacji: maks. 60.000 zł ->100%
 
Wkład własny: 0,00 zł
 
Skip to content