Konkurs Konkurs

Fundacja PZU z Kulturą

 

Na co wsparcie?

– wyjazdy do instytucji kultury

– cykliczne warsztaty edukacyjne

– umożliwienie dzieciom i młodzieży pochodzącej z miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców dostępu do kultury wysokiej

– zwiększenie wiedzy na temat dziedzctwa kulturowego

 

Termin składania wniosków:

od 31.07.2020 r. do 30.08.2020 r.

 

Termin rozpatrzenia i ogłoszenie wyników:

30.09.2020 r.

 

Termin realizacji projektów:

od 15.04.2020 r. o 15.04.2021 r.

 

Wysokość wnioskowwanej dotacji:

do 15 000 zł

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

https://fundacja.pzu.pl

 

 

 

Skip to content