Fundacja PZU z Kulturą

utworzone przez | lip 1, 2022 | Aktualności

Fundacja PZU ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego pt. „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2022.
 
Głównym celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej – szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
 
Wniosek mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe.
 
Termin składania wniosków: 01.08.2022 r.
Maksymalne dofinansowanie: 20 000 zł.
Wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości minimum 10% wartości dotacji.
 
Więcej informacji:
Skip to content