Każdy znajdzie coś dla siebie !

utworzone przez | lut 13, 2024 | Aktualności, norweg cwop regionalny

Edukacja dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze – Program grantowy Intercars

Dla kogo? Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, centrum kultury

Na co? Edukacja dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Ile można zyskać? Do 100 000 zł

Termin: 24 marca 2024

Szczegóły: https://fundacja.intercars.eu/programy/drogowskaz/

SPORT DLA WSZYSTKICH – promocja aktywności fizycznej

Dla kogo? Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (z wyłączeniem polskich związków sportowych).

Na co? Upowszechnienie sportu w różnych grupach i na terenach wiejskich

Ile można zyskać? Całkowity budżet konkursu wynosi 100 000 000 zł , obowiązkowy wkład własny 5% (możliwość wkładu osobowego)

Termin: 1 marca 2024 r.

Szczegóły: https://www.gov.pl/…/nabor-na-dofinansowanie-w-2024…

DANIE WSPÓLNYCH CHWIL – program Biedronki dla KGW, które wspierają seniorów

Dla kogo? Koła Gospodyń Wiejskich

Na co? Organizacja spotkań z seniorami przy wspólnym stole

Ile można zyskać? 8 000 zł w bonie na zakupy w Biedronce

Termin: brak terminu, decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Szczegóły: https://kgw.daniewspolnychchwil.pl/zgloszenie

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać więcej takich informacji!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content