Projekty

Wspólnie budujemy silny sektor pozarządowy

Termin realizacji

01.01.2020 - 30.11.2020

Źródło finansowania

NIW-CRSO/ Program FIO

Głównym celem projektu był wzrost potencjału przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia, w tym szkolenia tematyczne, wymianę doświadczeń, udział w Forum Inicjatyw Lokalnych Obywatelskich, doradztwo ngo, animację środowisk lokalnych oraz TOPPO 2020 w okresie od stycznia do listopada 2020 r.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 szkolenia podnoszące poziom wiedzy III sektora powiatu ostródzkiego z zakresu finansowania działalności organizacji oraz księgowości w organizacji pozarządowej. Przekazaliśmy ponad 100 publikacji aż 21 organizacjom o tematyce związanej z ich działalnością. Udzieliliśmy ponad 200 godzin doradztwa z zakresu konsultowania projektów z różnych programów dotacyjnych, wprowadzania zmian w statutach, wypełniania dokumentów do sądu, przygotowywania sprawozdań z realizacji zadań publicznych, sprawozdań z działalności stowarzyszenia, realizacji zadań publicznych, prowadzenia dokumentacji organizacji, finansowania działalności organizacji, rejestracji organizacji w różnych ewidencjach i inne. Animowaliśmy grupy nieformalne w wyniku czego utworzone zostały 4 organizacje pozarządowe, wszystkie zarejestrowane w KRS.

30 osób z powiatu ostródzkiego reprezentujących sektor pozarządowy uczestniczyło na Forum Inicjatyw Lokalnych pod hasłem „Aktywne społeczności Warmii i Mazur – priorytety, trendy, innowacje” w Osadzie Danków k. Miłomłyna. Podczas Forum uczestniczyli w seminariach podnoszących kompetencje i umiejętności aktywności w III sektorze.

Po raz pierwszy w historii zrealizowaliśmy Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego on-line. Zaprezentowaliśmy 10 niesamowitych historii i aktywności bardzo różnych organizacji na filmach promocyjnych. Podczas TOPPO 2020 on-line promowaliśmy: Moto Klub Ostróda, Ostródzkie Towarzystwo AMAZONKI, KGW Naprom, Ostródzkie Stowarzyszenie Miłośników Gier GryWam, Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, Klub Plastyka Amatora, Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA, Zachodniomazurską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Filmy dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce TOPPO oraz na FB CWOP.

Skip to content