Projekty

Rodzina Razem Aktywna

Termin realizacji

01.01.2019 - 31.12.2019

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu był wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej wśród 20 rodzin obejmujących 40 osób z terenu Gminy Łukta przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 3 podmiotów aktywności lokalnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

Uczestnikami projektu były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia społecznego, narażone na ubóstwo, doznające problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, alkoholizmu. Działania zostały dopasowane w taki sposób, by odpowiadać potrzebom i predyspozycjom uczestników. Każdemu uczestnikowi zagwarantowaliśmy indywidualne podejście. Zrealizowaliśmy 2 edycje opierające się na tym samym programie.

Zorganizowaliśmy dwa 2-dniowe wyjazdy integracyjne z noclegiem, podczas których dorośli wzięli udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a dzieci uczestniczyły w zajęciach aktywnego spędzania czasu wolnego. Przeprowadziliśmy warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach poznawania sposobów spędzania czasu wolnego z członkami swoich rodzin, warsztatach rękodzielniczych, ruchowych i innych do wyboru. Zapewniliśmy oddzielne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, by zapewnić każdemu uczestnikowi możliwość udziału w całym przygotowanym programie projektowym.

Udzieliliśmy 100h porad specjalistycznych, tj. prawniczych, psychologicznych, finansowych, które pomogły w rozwiązaniu życiowych problemów uczestników. W każdej edycji odbyły się wyjazdy do miejsc edukacji, kultury i sztuki, np. parku rozrywki rodzinnej, muzeum, teatru, centrum edukacji.

Przy wsparciu animatorów w każdej edycji uczestnicy wymyślili i zorganizowali po jednym wydarzeniu dla społeczności lokalnej, dzięki czemu zdobyli szacunek i uznanie swojego środowiska. W pierwszej edycji dołączyliśmy z programem animacyjnym do corocznie obchodzonych Dni Łukty, a w drugiej zorganizowana została zabawa choinkowa z obecnością Mikołaja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ględy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie.

Skip to content