Projekty

Modelowe Wioski Tematyczne. Program Rozwoju Kompetencji lokalnych liderów.

Termin realizacji

Źródło finansowania

Główny cel projektu:

Wzrost wiedzy i kompetencji kadry wchodzącej w skład Konsorcjum zawiązanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie i Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w celu opracowania narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów.

Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu dwóch organizacji zagranicznych: Stowarzyszenia KOPIN – wiodącej organizacji pozarządowej z Malty specjalizującej się w tematyce rozwoju lokalnego, wolontariatu i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Stowarzyszeniem Cotes d’Amor – Warmia-Mazury z Francji, które we współpracy ze Stowarzyszeniem „Petites Cites de Caractere” zorganizuje szkolenia w zakresie waloryzacji lokalnych zasobów.

Projekt przyczyni się do wdrożenia zmian na poziomie organizacji należących do Konsorcjum polegającym na zwiększeniu kompetencji pracowników, uzyskania dostępu do nowych obszarów wiedzy i docelowo wypracowania programów szkoleń na rzecz rozwoju społecznego i lokalnego oraz waloryzacji lokalnych zasobów. Ważnym efektem realizacji projektu będzie poprawa funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych poprzez wsparcie procesu ekonomizacji, zwiększenia zaufania i usprawnienia zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi na obszarze funkcjonowania Konsorcjum.

Uzyskane doświadczenie i kompetencje:

  1. Tworzenie i wsparcie partnerstw lokalnych;
  2. Animacja i doradztwo dla społeczności lokalnych
  3. Szkolenia dla lokalnych liderów i animatorów oraz rozwój wolontariatu wśród społeczności na obszarach wiejskich;
  4. Wsparcie tworzenia i rozwój narzędzi aktywności społecznej;
  5. Promocja dobrych praktyk na rzecz rozwoju lokalnego;
  6. Wsparcie tworzenia inicjatyw lokalnych w poszczególnych gminach;
  7. Promocja konsultacji społecznych i edukacja społeczności w zakresie korzystania z narzędzi partycypacji.

Lider projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

Partner: Stowarzyszenie Wspierania Działania Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA

Partner: Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie

Partner zagraniczny: Stowarzyszenie Cites de Caractere (Francja)

Partner zagraniczny: Stowarzyszenie KOPIN (Malta)

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem „Rozwój lokalny i waloryzacja lokalnych zasobów na podstawie doświadczeń organizacji „Petites Cites de Caractere”. Zachęcamy do pobierania, czytania, rozpowszechniania i korzystania z francuskich, bretońskich dobrych praktyk!

Przygotowanie przewodnika: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

Przewodnik do pobrania: Przewodnik dot. rozwoju lokalnego na podstawie doświadczeń francuskiej organizacji Petites Cites de Caractere 

Zapraszamy do zapoznania się z Mini-przewodnikiem tzw. DOBRYMI PRAKTYKAMI w kontekście rozwoju lokalnego na Malcie, który przygotowało konsorcjum składające się z 3 organizacji, tj. Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich oraz Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Modelowe Wioski Tematyczne. program rozwoju kompetencji lokalnych liderów.” sfinansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

ROZWÓJ LOKALNY – DOBRE PRAKTYKI z MALTY – MINI-przewodnik

 

Skip to content