Projekty

Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor

Termin realizacji

01.05.2018 - 31.12.2019

Źródło finansowania

NIW-CRSO/ Program FIO

Celem głównym projektu był wzrost potencjału instytucjonalnego przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 2 edycje Akademii Organizacji Społecznych dla 22 organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego oraz 8 szkoleń, w których wzięło udział 100 osób. Edukację przeprowadziliśmy z zakresu zarządzania organizacją, księgowości w organizacji, przestrzegania RODO w organizacji , finansowania działalności ngo, tworzenia, zarządzania i realizacji projektów, sprawozdawczości w organizacji, komunikacji w organizacji, promocji i marketingu w organizacji, kreowania wizerunku organizacji, współpracy z biznesem, z rozliczania i nowych wzorów zadań publicznych.

Udzieliliśmy ponad 600 godzin doradztwa z zakresu wprowadzania zmian w statucie, wypełniania dokumentów do sądu, przygotowywania sprawozdań z realizacji zadań publicznych, sprawozdań z działalności stowarzyszenia, realizacji zadań publicznych, prowadzenia dokumentacji organizacji, finansowania działalności organizacji, rejestracji organizacji w różnych ewidencjach, konsultowania projektów do programów dotacyjnych, księgowości, obowiązków kadrowych, promocji, komunikacji w zespole i wiele innych.

Pomogliśmy aż 9 grupom nieformalnym w procesie zakładania organizacji poprzez omówienie założeń i kierunków działalności organizacji, przygotowania statutu, przeprowadzenia zebrania założycielskiego, przygotowania dokumentacji rejestrowej do zarejestrowania ich jako organizacja pozarządowa.

W ciągu 2 lat wydaliśmy 40 newsletterów naszego sztandarowego produktu CWOP, zawierającego ważne dla trzeciego sektora informacje dot. konkursów, dotacji, szkoleń itp. oraz 14 dodatków specjalnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Utworzyliśmy i zaktualizowaliśmy bazę organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego. Baza dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Zorganizowaliśmy 2 eventy promujące działalność organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego: Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego w trakcie Mazurskiego Dnia Ziemniaka w Kraplewie oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy w Ostródzie. Oba wydarzenia zorganizowane były w partnerstwie z Gminą Ostróda.

Skip to content