Organizacje Pożytku Publicznego

Home

Szkolenie „Tworzenie wiosek tematycznych w Gminie Dąbrówno”

poniedziałek, 22 lutego 2016 19:31
Drukuj PDF
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Tworzenie wiosek tematycznych w Gminie Dąbrówno”, które odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie.

 

Powiat Ostróda. Otwarty konkurs ofert

środa, 10 lutego 2016 09:48
Drukuj PDF
Zarząd Pwiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Termin składania ofert upływa 3.03.2016 r., godz.15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).
 

Wpadnij do sieci!!!

poniedziałek, 08 lutego 2016 13:04
Drukuj PDF
Lokalna sieć edukatorów medialnych prowadzonych przez CEO zaprasza na spotkanie wszystkich nauczycieli i bibliotekarzy chętnych do realizacji projektów medialnych.
 

OPP uprawnione do 1% za 2016 r.

piątek, 10 lutego 2017 17:40
Drukuj PDF

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 
(stan na 07.02.2017 r.)
 

FIO 2016 - Brawo Organizacje Pozarządowe z Powiatu Ostródzkiego!!!!

czwartek, 04 lutego 2016 16:53
Drukuj PDF

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 3 oraz 4 kierunek działania 1).

 

Gmina Dąbrówno. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku.

środa, 03 lutego 2016 12:47
Drukuj PDF
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2016 r. o godz. 15:00
 


Strona 8 z 107

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655