Zespoły Tematyczne – RPO 2021-2027 – zaproszenie

utworzone przez | lut 26, 2021 | Aktualności

Rada Organizacji Pozarządowych

Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
zaprasza działaczy organizacji pozarządowych z całego regionu Warmii i Mazur do udziału w Zespołach Tematycznych, które wypracują rekomendacje do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Zespoły będą zajmować się sześcioma obszarami działań. Pracę każdego z nich będzie moderować lider.
Jest to oddolna inicjatywa Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz naszych partnerów. Celem jest zwiększenie zaangażowania podmiotów III sektora w tworzenie dokumentów regionalnych pod nową perspektywę finansową UE. Niech głos organizacji pozarządowych będzie bardziej słyszalny, a także niech fundusze unijne będą bardziej przystępne dla fundacji i stowarzyszeń.
 
Obszary tematyczne i liderzy Zespołów Tematycznych to:
1) włączenie społeczne, w tym infrastruktura społeczna (reintegracja społeczno-zawodowa, usługi społeczne, ekonomia społeczna) – liderzy: Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP/OWES oraz Bartłomiej Głuszak, Federacja FOSa
2) rynek pracy i przedsiębiorczość – lider: Wojciech Zalewski, Fundacja ATUT
3) edukacja – lider: Dagmara Bielawska, Stowarzyszenie ESWIP/OWES
4) środowisko przyrodnicze w tym gospodarka obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności – lider: Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie,
5) kultura – lider: Andżelika Stawisińska, dyrektor GOK Dywity
6) obszary wiejskie i turystyka – lider: Tomasz Piłat, Sieć Lokalnych Grup Działania.
 
Uczestnictwo w Zespole Tematycznym ma charakter społeczny, nie wiąże się z wynagrodzeniem. Praca zespołów będzie odbywać się zdalnie (za pomocą środków komunikacji online) w marcu i kwietniu br. Efekty działania zespołów, tzn. wypracowane wnioski i rekomendacje, zostaną przekazane Zarządowi Województwa za pośrednictwem członków Grupy roboczej ds. nowego RPO, reprezentujących Radę.
 
Jedna osoba może zgłosić się tylko do jednego zespołu. Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/QbQEid4d1py9aD7F7
Na chętnych czekamy do 1 marca 2021 r. włącznie.
Szczególnie gorąco zachęcamy do uczestnictwa w zespołach nr 2-6, do których jak dotąd zgłosiła się relatywnie mała liczba chętnych. Prosimy również o dalsze rozpowszechnianie niniejszej wiadomości.
 
 
Skip to content