Z Fundacją PZU po lekcjach

utworzone przez | sie 3, 2022 | Aktualności

Fundacja PZU ogłosiła konkurs grantowy pt. „Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2022.  

Głównym celem programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. 

Wniosek mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe.

 

Termin składania wniosków: od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

 

Dotacja w wysokości do 50 000 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

 

 Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców: 18.11.2022 r. 

 

Projekt należy realizować od 01.12.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 

Więcej informacji

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

Skip to content