SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE

utworzone przez | sie 2, 2022 | Aktualności

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków do konkursu pt. „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”.

 

Głównym celem konkursu jest wsparcie sportu i kultury, poprzez budowę lub remont infrastruktury sportowej bądź kulturalnej. W ramach projektu można zakupić niezbędne wyposażenie, które  będzie służyć upowszechnianiu i rozwojowi sportu lub kultury. 

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych sportowej  lub kultury, którzy są:

  • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie,

  • jednostkami sektora finansów publicznych. 

 

 

Termin składania wniosków: 13.09.2022 r.

 

Wysokość dofinansowania: od 50 000 zł do 200 000 zł.

 

Wkład własny wnioskodawcy 20 % kosztów całego projektu.

 

Więcej informacji:????

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/ 

Skip to content