Sport na start

Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy pt. „SPORT NA START”. 

Głównym celem programu jest  kształtowanie, wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

 

Wniosek mogą składać: 

  • Szkoły podstawowe,

  • Fundacje i stowarzyszenia,

  • Kluby sportowe,

  • Domy kultury,

  • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

 

 

Termin składania wniosków: 03.06.2022 r.

Wnioski należy przesłać:  https://dotacje.fundacjabgk.pl/login , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 07.07.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 15 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

 

Więcej informacji:????

https://www.fundacja.bgk.pl/program/sport-na-start/

 

Skip to content