RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022

utworzone przez | kwi 12, 2022 | Aktualności

Trwa nabór wniosków do Rządowego Programu Klub – Edycja 2022 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . 

Głównym celem programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Celem projektu jest:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Uczestnikami programu mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 

Termin składania wniosków: 06.06.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: kluby jednosekcyjne – 10 000 zł,  kluby wielosekcyjne – 15 000 zł.

Terminie realizacji projektu:  od 1.01. do 30.11. 2022 r.

 

Więcej informacji:

https://rzadowyprogramklub.pl/?fbclid=IwAR0N7JwLJeCbtgaQVpkbBScM0PWPE2sScWWGDksNr9EJrWHHNFc880YBnp0

 

Skip to content