Program grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiło nabór wniosków do programu grantowego.
 
Głównym celem programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
 
Wnioski mogą składać: stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze, grupy nieformalne.
 
Termin składania wniosków: 09.09.2022 r.
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków: https://www.witkac.pl/Account/Login#/Urzad/Index/364 
Wysokość dofinansowania: 10 000 zł.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.10.2022 r.
 
 
Więcej informacji:????
Skip to content