POMOC finansowa dla organizacji – Priorytet 5 PROO

Wasza organizacja znalazła się w trudnej sytuacji?
 
Pandemia ograniczyła realizację Waszych celów statutowych, działalności programowej? A może zabrakło Wam środków finansowych i nie możecie uczestniczyć w ponadlokalnym życiu publicznym? 
 
Aplikujcie w Priorytecie 5 PROO w edycji na rok 2021!
 
 
 
Możecie otrzymać wsparcie do 10 000 zł bez wkładu własnego!
 
Nabór wniosków od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.
 

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

– pokrycie nagłych potrzeb organizacji ze względu na nieprzewidziane sytuacje i zdarzenia mające wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA;

– pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym – ŻYCIE PUBLICZNE;

– pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym – CZŁONKOSTWO.

 

Dotacja musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

 
 
Organizator: NIW-CRSO
 
Więcej pod adresem: https://niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
Skip to content