Podsumowanie realizacji projektu

Kończymy realizację projektu Edukujemy, animujemy, partycypacyjnie III sektor Warmii i Mazur budujemy .

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego, jakim był wzrost zaangażowania 200 mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w działalność obywatelską poprzez realizację inicjatyw lokalnych, wdrażanie planów rozwoju środowisk oraz kreowanie przestrzeni do partycypacji społecznej i demokracji lokalnej w okresie 19 m-cy, od 01.10.2022 r. do 30.04.2024 r.

Osiągnęliśmy następujące rezultaty:

 • wsparliśmy ponad 200 mieszkańców naszego województwa w działalności obywatelskiej i społecznej,
 • udzieliliśmy blisko 500 godzin doradztwa kluczowego i specjalistycznego (prawne, księgowe, marketingowe i inne według potrzeb) oraz animacyjnego,
 • wsparliśmy realizację 24 inicjatyw w każdym zakątku województwa,
 • zrealizowaliśmy 2 cykle edukacyjne (96 godzin) Akademię Partycypacji i Animacji oraz Akademię Lidera Lokalnego.

Przeprowadziliśmy działania animacyjne, edukacyjne i coachingowe dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia w zakresie aktywności lokalnej, współpracy partnerskiej, działań partycypacyjnych.

Odbiorcami działań projektowych byli m.in.:

 • Stowarzyszenia i fundacje,
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • sołtysi, radni, lokalni liderzy, osoby pracujące w świetlicach wiejskich, aktywni mieszkańcy działający społecznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Akademię Partycypacji i Animacji ukończyli:

1. Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej HERDER w Morągu

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie

3. Koło Gospodyń Wiejskich Szypry

4. Stowarzyszenie Multiform

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Silcu MALWY

6. Fundacja „Vade-Mecum Chodź ze mną”

7. Świetlica Wiejska Kozia Góra

8. Fundacja dr Teresy Cz. Malec ŁATWIEJ RAZEM

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach

10. Stowarzyszenie EKIPA Z BAGIEN

11. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe Zakład Karny w Iławie

12. Stowarzyszenie “Razem dla Ględ”

Akademię Lidera Lokalnego ukończyli:

1. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś – Barbara Ostrowska

2. Sołtys Sołectwa Radomek – Paweł Gentzig

3. Sołtys Sołectwa Mózgowo/ Przewodniczący GZ LZS Iława – Marian Szkamelski

4. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława”

5. Fundacja Przyszłość dla Dzieci

6. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku

7. Stowarzyszenie Fabryka Dobra

8. KGW w Nowym Monasterzysku

9. Fundacja Qźnia

10. KGW Jędrychowianki w Jędrychowie

11. Ostródzkie Towarzystwo Amazonki

12. Stowarzyszenie “Wieś Jabłkowych Smaków”

Uczestnicy obu akademii zrealizowali:

 • warsztaty malarskie – plener,
 • rysunku neurograficznego,
 • savoir vivre w kuchni,
 • rękodzielnicze (dziergania pluszaków,
 • malowania ubrań metodą ‘Dot painting’,
 • las w szkle,
 • cyjanotypia,
 • anioły z powertexu,
 • rozwojowe dla kobiet,
 • etnograficzne,
 • eko kosmetyczne,
 • zero waste,
 • cyfrowe dla seniorów,
 • integracyjne dla młodzieży,
 • dietetyczne dla Amazonek,
 • nauki pływania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
 • dyktando miejskie,
 • wiosenne porządki wokół świetlic wiejskich,
 • koncert gongów.

Ponadto dzięki realizacji projektu wprowadziliśmy system komunikacji z organizacjami pozarządowymi on-line „BLISKO NGO-Warmia i Mazury” przy użyciu następujących narzędzi:

 • kalendarz on-line – kalendarz internetowy do umawiania spotkań doradczych według godzin zainteresowanego,
 • Whatsapp Chat – szybki kontakt z doradcą.

W naszej organizacji zaangażowany był również fundraiser, który zajmował się tworzeniem strategii fundraisingowej oraz realizacją działań mających na celu pozyskiwanie środków na działania statutowe Stowarzyszenia CWOP.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content