Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

 „Świat się kręci wokół wsi”

Konkurs skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

I – mieszkaniec wsi od 16 do 25 lat

II – młody rolnik w wieku do 40 lat

 

Wystarczy nagrać filmowe opowieści o życiu na wsi i przesłać na adres: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

ul. Wspólna 30

 

00-930 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

 

 

Termin nadsyłania prac: 6 września 2021 r.

 

Do wygrania w każdej katgorii nagrody pieniężne:

I miejsca – 6 000 zł brutto

II miejsca – 4 000 zł brutto

III miejsca – 2 500 zł brutto.

* możliwe wyróżnienia w wysokości 1 000 zł brutto

 

WIęcej pod adesem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi?fbclid=IwAR18AC34-QbeNpHF2sRpj-WeWRM9489LYmStsmxGevFa-Ums4YdO4e4MI9s 

Skip to content