NOWEFIO –

utworzone przez | cze 13, 2022 | Aktualności

W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w edycji 2022 dofinansowanych zostanie aż 389 projektów z całej Polski. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzyma 26 organizacji pozarządowych, w tym:

– w priorytecie 2 – 19 

– w priorytecie 3 – 6

– w priorytecie 4 – 1

 

Ta edycja konkursu okazała się bardzo hojna dla naszego powiatu. Aż 42 % dofinansowania naszego województwa trafi do powiatu ostródzkiego. Granty na realizację zadań publicznych w ramach programu NOWEFIO w poszczególnych priorytetach otrzymało 11 organizacji z naszego regionu, w tym:

– w priorytecie 2 – 8

– w priorytecie 3 – 2

– w priorytecie 4 – 1

 

Lista rankingowa powiatu ostródzkiego:

Priorytet 2:

 • Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne MOZAIKA
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ANIMATOR
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
 • Fundacja Idź Dalej – Camino
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku
 • Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „W mig”

Priorytet 3:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark
 • Stowarzyszenie Teraz MY

Priorytet 4:

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy powodzenia przy realizacji zaplanowanych działań!

Skip to content