NOWEFIO 2021 – Ogłoszenie o konkursie!

NOWE FIO

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Wnioski można składać w Priorytetach:

1. Mikro-inicjatywy
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego;
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym;
4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

 

Wysokosc dofinansowania:

  • Priorytet 1 – Regranting tematyczny Łączna kwota przeznaczona na realizację ścieżki Regranting Tematyczny w ramach NOWEFIO 2021 wynosić będzie maksymalnie 1,5 mln zł. Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Minimalna kwota dotacji wynosi 600 000 zł (w tym 200 000 zł/rok). 
  • Priorytet 2Priorytet 3 W ramach konkursu NOWEFIO 2021, w Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł.
  • Priorytet 4 W ramach Programu NOWEFIO edycja 2021, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. do 400 tys. zł.

Najważniejsze informacje:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
  • nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
  • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Termin składania wniosków: od 8 do 29 marca 2021 r.
Wnioski można składać tylko przez generator: https://generator.niw.gov.pl/

Regulaminy konkursów i wszystkie niezbędne informacje dostepne pod adresem: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/ 

Skip to content