Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

utworzone przez | maj 5, 2022 | Aktualności

Fundacja PZU ogłosiła konkurs grantowy pt.„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.

 

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

 

Wniosek mogą składać: 

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.), 

  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),

  • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),

 

Termin składania wniosków: 10.05.2022 r. – 09.06.2022 r.

Wnioski należy przesłać:  https://fundacja.pzu.pl/ , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 15.07.2022 r.

termin realizacji projektu: 01.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie: 50 000 zł.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: wymagany minimum 10% wartości dotacji.

 

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514394 

 

Skip to content