Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność Globalny wpływ

 

Doradztwo kluczowe i specjalistyczne

Laboratorium partycypacji

Wzmocnij prawa podstawowe

Aktywuj prawa podstawowe

Facebook

Tik Tok

Wzmocnij prawa podstawowe

Cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, rad sołeckich, aktywistów (etc.) wyjaśniających wybrane zagadnienia praw podstawowych.

Godność osób starszych

10.06.2024

Lex Kamilek

11.06.2024

Wkrótce

09.2024

Zapisz się na szkolenie

GODNOŚĆ OSÓB STARSZYCH

Data: 10 czerwca 2024

Godziny: od 9:00

Miejsce: Sala w Ratuszu Miejskim w Morągu

Formularz on-line – kliknij, aby wypełnić formularz

Termin rekrutacji: 29.05.2024 r.

Więcej o szkoleniu – TUTAJ

Standardy ochrony małoletnich – rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci – obowiązki wobec „Lex Kamilek”

Data: 11 czerwca 2024 r.

Godziny: od 11:00

Miejsce: Urząd Gminy Ostróda

Formularz on-line – kliknij, aby wypełnić formularz

Termin rekrutacji: 29.05.2024 r.

Więcej o szkoleniu – TUTAJ

Wkrótce

Data: wrzesień 2024

GODNOŚĆ OSÓB STARSZYCH

„Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe.”

O czym jest szkolenie?

Szkolenie będzie skupiać się na:

 • promowaniu godności osób starszych i niesamodzielnych,
 • sposobach ochrony przed przemocą,
 • wspieraniu empatii oraz wsparciu społecznym dla tej grupy.

Gdzie i kiedy:

Data: 10 czerwca 2024

Godziny: od 9:00

Miejsce: Sala w Ratuszu Miejskim w Morągu

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • do osób starszych,
 • do opiekunów osób starszych,
 • do organizacji zajmujących się aktywizacją i pomocą dla seniorów.

Tematyka szkolenia:

 • Czym jest godność według Karty Praw Podstawowych.
 • Przemoc wobec osób starszych: Jak się przed nią chronić i gdzie szukać pomocy.
 • Empatia wobec osób starszych.
 • Wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi.
 • Ważność samodzielności i autonomii osób starszych.
 • Prawa osób starszych w kontekście opieki i wsparcia.
 • Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych.
 • Rozwiązania społeczne i instytucjonalne wspierające godność osób starszych.
 • Propozycje działań lokalnych w obszarze wsparcia osób starszych.

Zapewniamy poczęstunek dla uczestników: kawa, herbata, ciasto.

Dodatkowo, będziemy mieć okazję dyskusji i wymiany poglądów przy przyjemnym posiłku.

ZAPISY NA SZKOLENIE

 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Udział bezpłatny.
 • Z jednej organizacji/ instytucji/ podmiotu mogą zgłosić się maks. 2 osoby.
 • Decyduje kolejność złoszeń.

Teraz Łatwiej! Zapisz się na szkolenie przez formularz on-line.

Formularz on-line – kliknij, aby wypełnić formularz

Termin rekrutacji: 29.05.2024 r.

Wyniki rekrutacji: 05.06.2024 r. / z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie

Standardy ochrony małoletnich – rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci – obowiązki wobec „Lex Kamilek”

Czy wiesz, że wszystkie podmioty, w tym m.in.  jednostki oświaty, placówki opiekuńcze, wychowawcze, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe lub związane z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni do 15 sierpnia 2024 r. mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wynikający z tzw. ustawy Lex Kamilek, która weszła w życie 15.02.2024 r.?

Nie wiesz, o co chodzi, i nie wiesz, jak to zrobić?

Zapraszamy na nasze szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat wprowadzenia standardów ochrony niepełnoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdzie i kiedy:

Data: 11 czerwca 2024 r.

Godziny: od 11:00

Miejsce: Urząd Gminy Ostróda

*dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • organizacji pozarządowych,  które działają na rzecz dzieci i młodzieży niepełnoletniej
 • instytucji organizujących turnusy, półkolonie i inne wydarzenia, w których biorą udział dzieci
 • przedstawicieli placówek, czy instytucji oferujących zajęcia rekreacyjne dla małoletnich,
 • osób, które chcą się dowiedzieć, w jaki sposób chronić dzieci zgodnie z nową ustawą.

Korzyści:

 • praktyczna wiedza dotycząca diagnozowania krzywdzenia dzieci,
 • zapoznanie z przepisami obowiązującymi instytucje, placówki, podmioty pracujące z dziećmi,
 • ujednolicenie i uporządkowanie ustawowych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • najczęściej stosowane błędy w realizacji przepisów,
 • przygotowanie do kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

Plan szkolenia:

 • Formy przemocy wobec dziecka, rozpoznawanie przemocy wobec dzieci, specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka.
 • Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci.
 • Obowiązki prawne – realizacja czterech formy interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci – procedura Niebieska Karta, procedura psychologiczna i inne.
 • Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.
 • Przygotowanie do rozmowy z rodzicem dziecka krzywdzonego.
 • Pokonywanie własnych trudności i oporów w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dziecka.
 • Zadania określone w Ustawie „LEX KAMILEK”dotyczące Procedur bezpieczeństwa dzieci.
 • Sesja pytań i odpowiedzi oraz podsumowanie.

PROWADZĄCY:
Daniel Mróz – pedagog, terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES; członek założyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS; facylitator programów korekcyjno edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy, Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy MRPiPS; zaangażowany w prace nad nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; członek Sieci „Chronimy Dzieci”; autor publikacji na temat procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz informatorów w tym samym zakresie dla FRDL Kielce na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

ZAPISY NA SZKOLENIE

 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Udział bezpłatny.
 • Z jednej organizacji/ instytucji/ podmiotu mogą zgłosić się maks. 2 osoby.
 • Decyduje kolejność złoszeń.

Teraz Łatwiej! Zapisz się na szkolenie przez formularz on-line.

Formularz on-line – kliknij, aby wypełnić formularz

Termin rekrutacji: 29.05.2024 r.

Wyniki rekrutacji: 05.06.2024 r. / z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie

Artykuły na blogu

Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!
Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?
Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...

Skip to content