Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność globalny wpływ

 

Doradztwo kluczowe i specjalistyczne

Laboratorium partycypacji

Wzmocnij prawa podstawowe

Aktywuj prawa podstawowe

Facebook

Tik Tok

Aktywuj prawa podstawowe

Celem działania jest wzmocnienie świadomości obywateli na temat ich praw i wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE.

BLOG „Prawa Podstawowe w praktyce”

Odwiedź

Jakby wyglądał świat bez prawa do …

Odwiedź

Konkurs „Twoje Prawa, Twoje Słowa”

Wkrótce

Tik Tok

@stowarzyszenie.cw 👉 Karta Praw Podstawowych to ponad 50 praw, ktore Tobie jako obywatleowi Unii Europejskiej sie należą. 👉 Śledź nasz profil, żeby wiedziec wiecej! Projekt „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” #twojeprawapodstawowe #kpp #kartaprawpodstawowych #prawaczlowieka #prawaczłowieka #buildingbridges ♬ Originalton – line

Prawa podstawowe w praktyce

Laboratorium Partycypacji  – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!
Laboratorium Partycypacji – zrekrutowaliśmy 5 środowisk!

🎉 Laboratorium Partycypacji – mamy wyniki rekrutacji! Po wielu obradach wybraliśmy 5 środowisk, którym pomożemy stworzyć Strategię Rozwoju Wsi. Po uchwaleniu strategii przez Radę Sołecką i Radę Gminy, ⁠każde środowisko otrzyma 3000,00 zł na realizację jednego z...

Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?
Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...

Skip to content