Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie

odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Lokalna społeczność globalny wpływ

 

Doradztwo kluczowe i specjalistyczne

Laboratorium partycypacji

Wzmocnij prawa podstawowe

Aktywuj prawa podstawowe

Facebook

Tik Tok

O projekcie

 Projekt pt. „Lokalna społeczność, globalny wpływ” ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie org. społeczeństwa obywatelskiego w powiecie ostródzkim.

Czas realizacji

01.11.2023 – 30.11.2024

wysokość dofinansowania

59 965,89

E-mail

cwop@cwop.org.pl

Telefon

789308650

Nadchodzące wydarzenia

Blog „Prawa Podstawowe w Praktyce”

Tutaj znajdziesz:

– omówienie praw podstawowych UE,

– opisy realnych przypadków,

– prawa podstawowe, które mogą być zagrożone lub naruszone,

– wskazówki, jak stosować prawa podtawowe UE w codziennym życiu.

Partycypacyjne SOS

Co oferujemy:

– wsparcie w tematyce związanej z partycypacją na wsi

– szybki i bezpośredni kontakt ze specjalistami z różnych obszarów ważnych dla funkcjonowania wsi i lokalnej społeczności

– wsparcie w tematach m.in.: dostępu do inf. publicznej, komunikacji i współpracy z JST; dotyczących planowania przestrzennego na wsi, konsultacji społecznych , korespondencja z administracją publiczną i innych.

 „Prawa Podstawowe w Praktyce”

Odwiedź naszego bloga, gdzie będziemy omawiać każde z praw podstawowych. Znajdziesz tutaj opisy realnych przypadków, poznasz prawa podstawowe, które mogą być zagrożone lub naruszone. Dowiesz się, jak stosować prawa podtawowe UE w codziennym życiu.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Co zawiera

Karta praw podstawowych została przyjęta 7 grudnia 2000 r. jako uroczysta wspólna proklamacja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 12 grudnia 2007 r. instytucje te ponownie podpisały Kartę. Moc wiążąca nadana przez Traktat Lizboński 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

Treść Karty

Karta praw podstawowych to zebrane w jednym tekście wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom Unii.

Są to:

  • wszystkie prawa wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

  • prawa i wolności zapisane w europejskiej konwencji praw człowieka

  • inne prawa i zasady wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych krajów Unii i innych instrumentów międzynarodowych.

Karta praw podstawowych zawiera 6 rozdziałów: godność, wolności, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości.

GODNOŚCI

– poszanowanie godności ludzkiej, prawo do życia oraz do integralności fizycznej i psychicznej, zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

WOLNOŚCI

m.in.: prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania prywatności i życia rodzinnego, prawo zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i religii, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, prawo do nauki, wolność wyboru zawodu i prawo podejmowana pracy w każdym państwie członkowskim

RÓWNOŚCI

m.in.: równość wobec prawa, zakaz wszelkiej dyskryminacji, prawa dziecka, prawa osób starszych, prawa osób niepełnosprawnych

SOLIDRNOŚCI

m.in.: prawo pracowników do informacji i konsultacji, do rokowań i działań zbiorowych, dostępu do pośrednictwa pracy, prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, prawo do godziwych warunków pracy, zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy, prawna, ekonomiczna i społeczna ochrona rodziny, prawo do zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, do ochrony zdrowia

PRAWA OBYWATELSKIE

m.in.: prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokalnych, prawo do dobrej administracji, swoboda przemieszczania się i pobytu

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

m.in.: prawo dostępu do bezstronnego sądu i do skutecznego środka odwoławczego

Artykuły na blogu

Pomagamy organizacjom się rozwijać!
Pomagamy organizacjom się rozwijać!

W ciągu ostatnich 3 miesięcy w ramach projektu Building Bridges „Lokalna Społeczność. Globalny Wpływ: udało nam się pomóc kilku organizacjom pozarządowym z województwa warmińsko-mazurskiego

Czym się różni Karta Praw Podstawowych od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?
Czym się różni Karta Praw Podstawowych od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR) to dwie różne inicjatywy regulujące prawa obywatelskie. Pomimo częstego mylenia, są to odrębne dokumenty i organizacje, z KPP związane z prawem unijnym, a ECHR obejmujące państwa członkowskie Rady Europy. W artykule przedstawiamy różnice między tymi dwoma dokumentami.

Czy Karta Praw Podstawowych obowiązuje w Polsce?
Czy Karta Praw Podstawowych obowiązuje w Polsce?

Czy Karta Praw w Polsce obowiązuje? Istnieją co do tego rozbieżności. Wiąże się to z tym, że Polska podpisała tzw. protokół brytyjski, który według niektórych wyłącza możliwość powoływania się na KPP w Polsce. Jak jest naprawdę? Sprawdź w artykule!

Loading

Skip to content