Konwersja cyfrowa domów kultury

utworzone przez | kwi 19, 2021 | Aktualności

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Celem jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych.

 

Kto może skłądać wnioski: 

Domy kultury; ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury

* z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

Co w ramach dotacji?
– kompleksowe szkolenia;
– doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy;
– szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji projektów animacyjnych;
– szkolenia personelu z zakresu edukacji kulturalnej.
 
Wysokość dofinansowania: max. 80 000 tys. zł
 
Wkład własny: 0 %
 
Skip to content