Koalicje dla Niepodległej

utworzone przez | kwi 21, 2022 | Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Koalicje dla Niepodległej” – 2022. w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2A.

Głównym celem Programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Polski na temat wydarzeń związanych z odzyskiwaniem i odbudową państwowości.  Zadania realizowane w ramach programu powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w Polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

 

Wniosek mogą składać: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do  przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami. Lista jednostek, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów znajdziecie w regulaminie konkursu. 

 

Termin składania wniosków: 16.05.2022 r. do godz. 15:59.

Wnioski należy składać przez system Witkac.

Zadania mogą być realizowane od 01.07.2022 r. do 20.11.2022 r. 

Maksymalne dofinansowanie: 30 000 zł.

Minimalne dofinansowanie: 5 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: Nie wymagany.

Budżet programu: 1 mln zł.

 

Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-2022/?fbclid=IwAR3mp4FQO3A4rBVogA3YfZuGrEAvlkleCwmaFvQ0GM139muzxtQdjdP3w8M 

Skip to content