Instrument wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

utworzone przez | maj 8, 2020 | Aktualności

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki).

Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/727,zakup-produktow-i-uslug-pes-w-zwiazku-z-przeciwdzi

Skip to content