GRANTY INTERWENCYJNE – Fundusz Regionalny Program Aktywni Obywatele

utworzone przez | paź 11, 2021 | Aktualności

GRANTY INTERWENCYJNE – Fundusz Regionalny Program Aktywni Obywatele

Dofinansowanie można uzyskać na działania, stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
 
Projekty muszą wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych wsparcia:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum 3 podmiotów:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

  • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
  • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Nabór wniosków jest podzielony na następujące okresy:
– do 20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
– 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
– 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 23.12.2021);
– 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
– 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).
Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 a II kwartałem 2023

Budżet programu: 

542. 070 euro, w tym:
– I tura = 216.828 euro;
– II tura = 325,242 euro.

 

Więcej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/

Skip to content