Fundusz pomocowy 2021 – konkurs

utworzone przez | mar 4, 2021 | Aktualności

„Fundusz Pomocowy 2021” Fundacji Edukacji Edukacji dla Demokracji

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

 

 

 

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu. Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej .
  3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
  4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wnioskodawca część dotacji może być przeznaczona na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. 

 

Wartosc dotacji: do 40.000 zł

Kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł

Okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2021.

Wkład własny: nie wymagany.

Termin składania wniosków: 10 kwietnia

Pula środków w konkursie: 1 000 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

 

Więceuj informacji pod adresem: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/?fbclid=IwAR0arp4ctnJzyDjUFax6a0wskz6nolHMTUqHkYGlZywxhnnJ1HsamWrCCLg 

Skip to content