DREWNO JEST Z LASU

utworzone przez | lip 25, 2022 | Aktualności

Lasy Państwowe ogłosiły nabór wniosków do konkursu pt. „Drewno jest z Lasu”.

 

Głównym celem konkursu jest promocja drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcy tego surowca. 

Wnioski mogą składać:

  1.  podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

  2. osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

  3. jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.  

 

Termin składania wniosków: 31.08.2022 r.

 

Wysokość dofinansowania: 100 000 zł.

 

Ogłoszenie wyników: 30.11.2022 r. 

 

Wnioski należy przesyłać na adres Organizatora listem poleconym lub elektroniczne na adres konkurs.drewno@cilp.lasy.gov.pl 

  

Więcej informacji:????

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-drewno-jest-z-lasu 

Skip to content