Jakie prawa mają dzieci zgodnie z Kartą Praw Podstawowych?

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (UE) jest kluczowym dokumentem, który konsoliduje i wyjaśnia fundamentalne prawa obowiązujące na terenie UE. Zawiera ona szczególne przepisy mające na celu ochronę praw dzieci. Przyjrzyjmy się głównym prawom dzieci, jakie zostały określone w Karcie.

Równość kobiet i mężczyzn: Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Równość płci stanowi kluczową zasadę, na której opiera się społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i godności. Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie definiuje ten fundamentalny aspekt, ustanawiając zobowiązanie do zapewnienia równości kobiet i...

Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii...
Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki – czym jest i co mi daje?

Prawo do nauki zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej Współczesne społeczeństwa kładą ogromny nacisk na edukację jako fundament rozwoju jednostki i społeczności. W tym kontekście, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi kluczowy dokument...

czytaj dalej
Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

Co nam daje prawo do zgromadzania i stowarzyszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych)

W społeczeństwie demokratycznym prawa do zgromadzania się i stowarzyszania się stanowią filary wolności obywatelskich. Artykuł 12 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gwarantujący te prawa, kształtuje fundament demokratycznego społeczeństwa, umożliwiając obywatelom wyrażanie swoich poglądów, wspólne działanie oraz organizowanie się wokół wspólnych celów. W artykule tym przyjrzymy się bliżej wolności do zgromadzania się oraz prawa do stowarzyszania się, zastanawiając się, jakie konsekwencje niosłoby za sobą ich utrata dla społeczeństwa.

czytaj dalej
Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych

Wolność słowa w Karcie Praw Podstawowych

Wolność słowa, będąca jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, odgrywa kluczową rolę w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 11 Karty gwarantuje każdemu prawo do wolności wypowiedzi oraz wolności informacji i idei, bez ingerencji ze strony...

czytaj dalej
Skip to content