Wiosenne porządki w sołectwie Radomek

Sołtys Sołectwa Radomek był jednym z uczestników Akademii Lidera Lokalnego, programu skierowanego do osób pragnących wzmocnić swoje umiejętności liderskie.

Aby ukończyć Akademię Lidera Lokalnego, każdy uczestnik musiał zdać egzamin końcowy, który obejmował przygotowanie Programu Rozwoju Środowiska lokalnego oraz realizację wybranego przez siebie jego elementu.

W ramach tego zadania, Sołtys Sołectwa Radomek zorganizował inicjatywę: Wiosenne porządki i odnawianie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej. Projekt ten miał na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, w tym malowanie oraz organizację ogniska z kiełbaskami dla uczestników i mieszkańców, którzy pomagali.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Radomku został odnowiony. Prace obejmowały wiosenne porządki, malowanie urządzeń oraz wspólne ognisko z kiełbaskami, które stanowiło formę podziękowania dla wszystkich zaangażowanych.

Inicjatywa ta jest przykładem, jak zdobyte umiejętności mogą przekładać się na realne działania, które poprawiają jakość życia w społeczności lokalnej.

Inicjatywa zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Środowiska Lokalnego Sołectwa Radomek przygotowana w ramach egzaminu kończącego Akademię Lidera Lokalnego.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content