Porządki wiosenne w Mózgowie

Sołectwo Mózgowo było jednym z uczestników Akademii Lidera Lokalnego, programu skierowanego do osób pragnących wzmocnić swoje umiejętności w zakresie zarządzania i rozwoju lokalnych społeczności czy swoich organizacji.

Aby ukończyć Akademię Lidera Lokalnego, każdy uczestnik musiał zdać egzamin końcowy, który obejmował przygotowanie programu rozwoju środowiska lokalnego oraz realizację wybranego przez siebie jego elementu.

W ramach tego zadania, Sołectwo Mózgowo zrealizowało projekt: Odnowienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mózgowie. Projekt ten miał na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, teren wokół świetlicy wiejskiej w Mózgowie został znacząco odnowiony.

Inicjatywa ta jest przykładem, jak zdobyte umiejętności mogą przekładać się na realne działania, które poprawiają jakość życia w społeczności lokalnej.

Inicjatywa zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Środowiska Lokalnego Sołectwa Mózgowo przygotowana w ramach egzaminu kończącego Akademię Lidera Lokalnego.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content