Aktywni + – konkurs

utworzone przez | mar 8, 2021 | Aktualności

 

„Aktywni+” – nowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspierający aktywność społeczną osób w wieku 60 plus.

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

 

W ramach Programu uruchomiono 4 priorytety:

I – Aktywność społeczna;

II – Partycypacja społeczna;

III – Włączenie cyfrowe;

 IV – Przygotowanie do starości.

 

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

 

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

 

Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

 

Wiecej informacji po adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow

Skip to content