Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Edukujemy, animujemy, partycypacyjnie III sektor Warmii i Mazur budujemy

Strona główna projektu

Pierwszy krok ku aktywności

Akademia Partycypacji i Animacji

Krok dalej, czyli Akademia Lidera Lokalnego

Blisko NGO – Warmia i Mazury

REZULTATY

Akademia Lidera Lokalnego

Umów się na spotkanie

Edukujemy, animujemy, III sektor Warmii i Mazur budujemy.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Skip to content