Akademia Organizacji Społecznych – II edycja

utworzone przez | maj 4, 2019 | Aktualności

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego do udziału w cyklu edukacyjnym organizowanym w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor” – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Ostateczny termin przesyłania formularzy – 17 maja 2019 r.

Akademia Organizacji Społecznych to cykl edukacyjny, składający się z 8 dwudniowych sesji szkoleniowych, realizowany w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.

Celem Akademii jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej rozwoju organizacji, podjęcia i prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe a także uczestniczenia i partycypowania w życiu publicznym.

W ramach Akademii Organizacji Społecznych odbędzie się 8 dwudniowych szkoleń, zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin

Miejsce

1

Zadania publiczne – nowe wzory ofert, umów
i sprawozdań

25-26.05.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

2

Księgowość w organizacji pozarządowej – obowiązki, uprawnienia, termin itp.

15-16.06.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

3

Finansowanie działalności ngo – działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego, projekty i dotacje, sponsoring itp.

31.08-01.09.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

4

Zarządzanie organizacją – praca w grupie, zarządzanie zasobami itp.

21-22.09.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

5

Tworzenie projektów – logika projektowa, tworzenie ofert wspólnych i partnerskich.

05-06.10.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

6

Komunikacja w organizacji pozarządowej

19-20.10.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

7

Promocja i marketing w organizacji – media społecznościowe, kampanie społeczne i edukacyjne.

16-17.11.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

8

Sprawozdawczość w organizacji – koniec roku w organizacji, obowiązki, terminy.

30.11-01.12.2019 r.

Hotel Anders
Stare Jabłonki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie CWOP zastrzega możliwość zmiany harmonogramu szkoleń o czym powiadomi uczestników Akademii.

W razie pytań zapraszmydo kontaktu: cwop@cwop.org.pl, tel. 89 642 11 28, 789 308 650.

Regulamin Akademii

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content